jeudi 16 novembre 2017

La "Ponto sur Gardo"


                                                    Bela maljuna olivarbo

     Post tre longa tempo mi finfine denove skribas sur mia blogo. Mi forlasis ĝin pli ol du monatojn pro manko da tempo sed, se honeste paroli, ankaŭ pro manko da vera deziro.


     Eble ĉar mi laciĝis, eble ĉar mi estis okupita pri aliaj interesoj, pli verŝajne ĉar mi bezonis fari paŭzon ... mi ĉesis skribi kaj ne sentis min kulpa pro tio! Hodiaŭ mi provas denove iom raporti pri la lastaj someraj tagoj, sen certeco ke mi ankoraŭ longe tion faros. Ni vidos.
 

     Do, antaŭ rehejmeniri en Caen, mia edzino kaj mi vizitis nian nevinon kiu loĝas en departamento Gard, sude de Francio. Revenante al Lanslevillard, ni haltis por admiri la faman "Pont du Gard" (Ponto sur Gardo") kiun ni jam vizitis antaŭ tridek aŭ kvardek jarojn.


     Se la ponto mem ne ŝanĝiĝis, la ĉirkaŭaĵoj aspektis tute malsamaj. Mi memoras, ke tiuepoke ni alvenis kvazaŭ ĝis la piedo mem de la ponto tute libere. Nur kelkaj aŭtoj staris inter la olivarboj kaj ni povis grimpi ĝis la plej alta parto de la konstruaĵo.

      Grandaj parkejoj akceptas la nombrajn busojn, loĝaŭtojn kaj aŭtojn, sufiĉe malproksime de la ponto. Muzeo, restoracio kaj magazenoj aperis same kiel en ĉiuj nuntempaj turistaj lokoj. Sovaĝa estis tiu loko antaŭlonge, tro modernigita ĝi estas nun laŭ mia opinio.


     Feliĉe la ponto estis, estas kaj espereble restos admirinda ĉefverko de la romia epoko. La ponto fakte estas akvedukto konstruita por provizii per akvo la urbon Nîmes. La akvo fluis sur la supra parto dum la veturiloj pasis ĉe la piedo de la konstruaĵo super la rivero.


                                
     Piede kaj dekstre de la pilieroj videblas la strato, uzebla nun nur de la piedirantaj vizitantoj. Malgraŭ la ŝanĝoj ni estis feliĉaj revidi tian konstruaĵon.


lundi 14 août 2017

Akvoj en montaro


      En la valo Morjeno kuras la rivero Arko. Ĝi prezentas diversajn aspektojn laŭ la lokoj kien oni rigardas ĝin. Alvenante en la vilaĝon Lanslevillard kie ni loĝas, ĝi kuras en interkrutejo.


      Pli alte ĝi kuras en pli larĝa spaco kie antaŭ tre longe straris glaciejoj.


      Ankoraŭ iom pli alte, paŝante al la fonto, la rivero mallarĝiĝas.

      Antaŭ multaj jaroj, ni celis supergrimpi ĝis la fontoj de la rivero Arko. La deklivo videbla ĉi tie estas kruta sed poste sur pli ebena tereno ni neniam trovis la ĝustan lokon de la fonto. Ĉi-jare ni restis malsupre.     


     Kiam oni promenadas en la montaro, ie kaj ĉi tie troviĝas akvofaloj pli malpli grandaj.


     Sed, grandaj aŭ malgrandaj, ĉiuj iras en la suban riveron Arko kiu iom post iom pligrandiĝas ĝis la fino de la valo.      Tiam ĝi alvenas en pli grandan riveron kies nomo estas Isero. Tiu Isero sin ĵetas en la grandan riveron Rono kiu finfine atingas la maron Mediteraneo.

lundi 24 juillet 2017

Belaj montaraj floroj

     Kiel promesite ĉi-foje mi sendas fotojn de montaraj floroj.

      Kiam oni promenadas en montaro estas rekomendita ne pluki tiujn florojn.

     Tamen se oni rikoltas florojn ekster nacia parko, neniu rajtas kontraŭi vian agon, kondiĉe ke vi ne troigu.

     Sed ekde kiam vi eniras en nacian parkon, estas tute malpermesate pluki eĉ la plej malgrandan floron.
     
     Ĉe la limo de la parkoj, ŝildoj klare signalas tion kiu estas malpermesate fari ene de la parko : eniri kun hundoj, tendumi, bruligi fajron, fari grandan bruon ... kaj kompreneble pluki florojn.

     Se hazarde malgraŭ la malpermesoj iu plukas florojn kaj renkontas gvardiston de la nacia parko ... 135 eŭrojn li devos pagi !
    
     Tiu kiu eniras en la nacian parkon kun sia hundo, eĉ se la hundo estas tenita per tenilo ... 65 eŭrojn li devos pagi. Tiuj drastaj reguloj celas protekti kaj la bestojn, kaj la kreskaĵojn, kaj la kvietecon de la naturo.


     Tiu granda floro estas mia plej ŝatata montara floro. Ĝi estas speco de lilio kies nomo estas "lilio martagon". Antaŭ dekvin aŭ dudek jaroj ĝi estis kvazaŭ malaperinta. Ĉar oni malpermesis pluki ĝin, eĉ ekster la naciaj parkoj, ĝi iom post iom reaperis kaj nun retrovis sian viglecon.

mercredi 12 juillet 2017

Unua promenado en la montaro


      Post Dakso ni ne revenis hejmen en Caen. Ni trankvile veturis al montaro Alpoj, pli precize en "Haute Maurienne".
   
   Tiuj kiuj legas miajn raportojn de pluraj jaroj jam scias, ke ĉiusomere  kaj vintre, ni feriadas en nia eta apartamento. La vilaĝo nomiĝas Lanslevillard.      
       Kompreneble, ĉar ni ĉiam restadas en la sama regiono, ni ĉiujare promenadas laŭ la samaj itineroj, kaj ĉiujare mi fotas la samajn pejzaĝojn kaj la samajn florojn.       La hodiaŭajn fotojn mi faris dum nia unua promenado, ne malproksime de nia vilaĝo kaj sufiĉe facila por niaj maljuniĝantaj gamboj.        Mi ne faros apartajn komentojn pri tiuj fotoj. Mi nur lasas vin ĝui la belajn montarajn pejzaĝojn, se ili plaĉas al vi.      La venontan fojon mi elektos kelkajn florojn inter ĉiuj kiujn mi jam faris nur laŭ tiu ĉi promenado.samedi 24 juin 2017

Nekonata aktiveco

     
     Unuan fojon en nia vivo ni vidis homojn kiujn ludis kun la grandaj ondoj de la oceano. Kion li volas fari kun sia tabulo subbrake?      Ĝis nun mi nur vidis tiajn bildojn sur ekranoj de kinejo aŭ televidilo.      Sciante nenion pri tiu sporto estas malfacile por mi paroli pri ĝi. Mi nur miras pro la facileco per kiu tiuj viroj kaj virinoj staras sur tia tabulo!      Ankaŭ ŝajnas facile por ili reveni al la loko kie la ondoj formiĝas kiam mi, starante sur la marbordo, akvo ĝis la genuoj, devas lukti por ne fali pro la forto de la ondoj!
 


       Se honeste paroli, mi fotis nur tiujn kiuj bone sukcesis ĉar fakte multaj el tiuj pli malpli spertaj sportuloj falas en la maron de la momento kiam ili apenaŭ stariĝas sur la tabulo!     Pro tio ni admiru la elegantecon de tiuj kiuj sukcesas reveni ĝis la marbordo sen fali en la maron.                                                                   Uaah!!!
 


       Tiu ĉi virino (jes virino, vi devas kredi min!) preskaŭ atingis sian celon kiam ŝi subite falis ĝustatempe kiam mi pretis foti ŝin. Ĉu videblas piedo aŭ brako?        Feliĉe kaj tre oportune, ĉiu havas sian tabulon ligita al piedo! (Pli bone videbla sur la sekva foto) Se ne ili eble povus longtempe naĝi por retrovi la fuĝintan tabulon!     Fine, kiam ili revenas, ili ĉiuj laŭaspekte aperas lacaj. Tamen ili devas reveni al loko kie la tabuloj kaj la specialaj vestaĵoj restos ĝis la venonta okazo. 
    Interesan momenton mi ĝuis sur tiu plaĝo.

mercredi 21 juin 2017

Kien trovi freŝan aeron?      Jam de kelkaj tagoj okazas varmegaj tagoj en Francio. Malbonŝance la plej altajn temperaturojn ni suferas en la sudokcidenta parto de Francio kie ni restadas de la 10a de junio.     Kvankam Dakso staras kvardek kilometrojn for de la Atlantika Oceano, ni veturis al pli freŝa aero sur iu plaĝo de la oceana marbordo. Ni ne bedaŭris nian klopodon!     Kiam ni forlasis la kampadejon en Dakso iun posttagmezon de la pasinta semajno, la temperaturo estis 36 gradoj ĉe la ombro. Kiam ni alvenis sur la parkejo proksime de la maro, nur 25 gradoj!     Dum pluraj horoj ni ĝuis tiun tre agrablan pli freŝan aeron. Malforta vento venis el la maro kiu alportis veran agrablaĵon. Post tiu unua bona sperto ni jam tri pliajn fojojn reiris al la oceana marbordo.     Komreneble ni baniĝis en la oceano. La temperaturo estis taŭga por mi kiu kutime ne ŝatas baniĝi pro tro malvarma temperaturo. Fakte de multaj jaroj mi ne plu baniĝis en la maro!     Tamen nepre necesas sin bani nur en la parto de la plaĝo kie du personoj gvatas la banantojn. Kom̆pare kun aliaj plaĝoj tiu ĉi gvadata  parto estas tre mallarĝa.


     Jen la kialo: laŭ tiu tre longa kaj rekta marbordo okazas forta nord-suda fluo kontraŭ kiu êc bonaj naĝantoj malfacile povas lukti. Plie, la ondoj sur tiaj plaĝoj estas tre fortaj, do danĝeraj.      Neniuokaze estas permesate transiri la lokon kie formiĝas tiuj fortaj ondoj. La du personoj kiuj gvatas la banadon de la turistoj tre vigle agadas por malpermesi tion.       Pro tio la parto kiun ili gvatas estas ne tro larĝa. Ekster la limoj de tiu parto la banado estas malpermesata. Tamen tro da personoj fajfas pri tiu malpermeso kaj ... ĉiujare pluraj personoj dronas!

dimanche 18 juin 2017

Kampadejo en Dakso

       
      La 9an de junio, ni denove forlasis Caen por iri en Dakson (france Dax) kien mia edzino sekvos sian ĉiujaran trisemajnan kuracadon. Ni alvenis la 10an.


      Ni loĝas en kampadejo, ne la sama kiel pasintjare, sed en alia kies nomo estas "Le Bascat". Jen supre la akceptejo.


      Ni jam spertis tiun kampadejon antaŭ tri jaroj. Tiam ni loĝis en nia loĝaŭto. Ni trovis tiun lokon tre agrabla kaj pura. Ankaŭ la zorgantoj estas tre simpatiaj kaj kompetentaj.


     Ni venis tien la unuan fojon en marto. Ĉi-jare en junio la kampadejo estas pli bela pro la multaj floroj.


       Antaŭ tri jaroj, en marto, ĉiuj arboj estis sen folioj. Hodiaŭ la kampadejo proponas multajn lokojn kun agrabla kaj bonvena ombro.


       Antaŭ du jaroj ni havis loĝaŭton kiu pli malpli similis al tiu ĉi. Sed kiam ni forlasis nian kamparan domon kie ni povis parkadi tian grandan veturilon, ni vendis ĝin.


      Tio devigis nin ŝanĝi nian vivmanieron dum niaj ferioj. Tamen ni tre ŝatas la vivon proksime de la naturo. Pro tio ni pli preferas restadi tri semajnoj en Dakso en kampadejo ol en apartamento en la urbo.


      Jam de longe la bone ekipitaj kampadejoj proponas por luado "moveblajn domojn" (mobile-home") kiuj fakte ne plu moviĝas de kiam ili estas surloke.


     La du lastaj fotoj prezentas la "moveblan domon" kiun ni luas por la tri semajnoj de la kuracado de mia edzino. Ĝi estas komforta kaj bone ekipita, same kiel vera apartamento, sed apartamento en la naturo.      La avantaĝo, kompare kun apartamento, estas ke oni tuj estas ekstere kiam oni malfermas la pordon. Ankaŭ ni tre ŝatas tagmanĝi kaj vespermanĝi ekstere ĉiutage.